Avis legal i condicions d'ús

Unió de comerciants Mercat central de Sabadell. 08201 Sabadell (Barcelona)

Mitjançant aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l`accés i ús, i en general, la relació entre aquesta WEB propietat de Unió de Comerciants Mercat Central de Sabadell (a partir d`ara UCMCS), i els usuaris del WEBSITE (a partir d`ara usuaris).

S`exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar de la captació i ús per part de tercers COL·LABORADORS de les informacions, publicitat, i opinions facilitades pels usuaris en aquest WEB.

En qualsevol cas UCMCS no es fa responsable dels continguts, informacions i imatges enllaçats des d`aquest WEB Site que no depenguin directament del WEB i que no siguin gestionats directament per UCMCS.

Unió de comerciants Mercat central de Sabadell podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en aquesta WEB, en els SERVEIS, o en els CONTINGUTS sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de cap responsabilitat.

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen aquesta WEB i difosos a través d`aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat de la UCMCS  ostenta els drets d`explotació d`aquests a través d`acords amb tercers.

Queda prohibida qualsevol reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del WEB o d`algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb una finalitat comercial dirigit al públic sense permís exprés de la UCMCS.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest WEB estan protegits per la legislació vigent al respecte.