Continuem actualitzant les mesures sanitàries

AL MERCAT CONTINUEM ACTUALITZANT LES MESURES SANITÀRIES

El Mercat Central de Sabadell segueix en tot moment les instruccions de salut, seguretat i servei que li fa arribar l’Ajuntament de Sabadell.

Des de fa unes setmanes, hem posat a la disposició de tothom 6 dosificadors automàtics de gel hidroalcohòlic i un de manual.

Amb les noves instruccions de salut, vàries persones vetllaran cada dia al mercat perquè no se superi en cap moment l’aforament que les normes sanitàries dictin. A més, també vetllaran per què els compradors recordin la necessitat de mantenir la distància de seguretat al fer les cues a les parades, cosa per a la qual ajudaran les marques que hi ha al terra.

Al mercat Central cada dia hi ha entre 3 i 4 persones que, a diferents horaris, desinfecten els espais als qual poden accedir tant els clients com els comerciants, fent especial atenció als passamans de les escales, rampes automàtiques i carros de compra, les botoneres dels ascensors i els muntacàrregues, les màquines expenedores d’hores d’aparcament, les aixetes i botons d’aigua dels serveis sanitaris i els terres.

Ja fa temps que vam tancar i desinfectar espais que no són de venda per reduir els  contactes entre persones que pertanyen a bombolles diferents.

A més a més, 24 hores al dia 7 dies a la setmana, si les condicions climàtiques ens ho permeten, mantenim ventilat el mercat amb l’obertura de les finestres perimetrals.

És important, però, que aquestes mesures es complementin amb les mascaretes ben posades per part de tots.

I seguirem amb totes aquelles mesures que calgui prendre a cada moment.

MOLTES GRÀCIES PEL VOSTRE RECOLZAMENT.

Gel hidroalcohòlic