Targeta Client

Per facilitar l’obtenció d’hores d’aparcament gratuïtes i la participació en sorteigs de vals de compra, el Mercat Central posa a disposició dels clients targetes-client gratuïtes. Aquestes són les seves condicions d’ús:  

TARGETA CLIENT

Mercat Central de Sabadell

 

CONDICIONS GENERALS

Aquesta targeta és propietat de la Unió de Comerciants del Mercat Central de Sabadell, que és l’entitat que l’ha emesa i en gestiona els drets, serveis i validesa.

Aquesta targeta no és nominativa i pot ser utilitzada per la persona que la porti a cada moment, sota la responsabilitat del titular. No obstant això, els canvis, anul·lacions i altres incidències només podran ser tramesos pel sol·licitant de la targeta, d’ara endavant, el titular.

Aquesta targeta faculta el seu tenidor (si fa ús de la targeta) a accedir als avantatges i serveis al client que el Mercat Central de Sabadell aprovi oferir a cada moment.

De conformitat amb la normativa de dades personals, mitjançant la sol·licitud d’alta i aquestes condicions generals, el titular de la targeta es considera legalment informat i consent i autoritza, expressament, la Unió de Comerciants del Mercat Central de Sabadell a emmagatzemar i tractar les dades de caràcter personal facilitades a la sol·licitud, les resultants de processos informàtics i, les derivades de l’ús de la targeta (compres) amb la finalitat de:

  • Gestionar, mantenir i valorar l’execució de programes client.
  • Realitzar estudis de mercat.
  • Elaborar perfils de compra per tal d’aplicar avantatges, descomptes i ofertes relacionades amb la seva condició de titular (derivades o no de l’anàlisi dels seus hàbits de compra).
  • Mantenir-lo informat sobre qualsevol de les nostres accions exclusives per als titulars de la targeta (sobre novetats, productes, serveis, ofertes, promocions especials i altres qüestions del Mercat Central de Sabadell) a través de qualsevol mitjà (electrònic o no), tret que manifesti el contrari en qualsevol moment.

El titular de la targeta pot exercir els drets els drets d’oposició, accés,  rectificació, supressió i demés  adreçant-se a la Unió de Comerciants del Mercat Central de Sabadell, adreçant-se a la Unió de Comerciants del Mercat Central de Sabadell, ja sigui personalment a través del telèfon 937276013 o mitjançant l’adreça electrònica info@mercatcentralsabadell.com.

El sol·licitant es fa responsable de la conservació i del bon ús de la targeta. En cas de pèrdua, deteriorament o robatori, és important que el titular o la persona que el representi comuniqui aquesta incidència al Mercat Central de Sabadell personalment, a través del telèfon 937276013 o mitjançant l’adreça electrònica info@mercatcentralsabadell.com.

La utilització d’aquesta targeta implica l’acceptació d’aquestes condicions generals.