Per vosaltres, els nostres clients

PER VOSALTRES, ELS NOSTRES CLIENTS

El Mercat Central de Sabadell segueix en tot moment les instruccions de salut, seguretat i servei que li fa arribar l’Ajuntament de Sabadell.

Així, 4 persones vetllen cada dia al mercat perquè no se superi cap moment el 30 % del seu aforament. A més, també vigilen perquè les cues a les parades es facin amb la distància necessària entre els compradors. I per facilitar els espais de seguretat entre les persones que venen al mercat, la setmana passada vam assenyalar al terra distàncies d’1 metre amb cinta adhesiva de colors i aquesta setmana l’hem ampliada a 2 metres per assegurar-nos de què el metre i mig que les autoritats assenyalen com a distància de seguretat es compleix.

Cada dia hi ha entre 3 i 4 persones a diferents horaris que desinfecten tots els espais als qual poden accedir tant els clients com els comerciants, fent especial atenció als passamans de les escales i rampes automàtiques, les botoneres dels ascensors, muntacàrregues i màquines expenedores d’hores d’aparcament, les aixetes i botons d’aigua dels serveis sanitaris i els terres, a més dels passamans dels carros de compra, entre d’altres.

Hem tancat i desinfectat espais que no són de venda per agilitzar el temps que els compradors passen al mercat i a més a més, hem reduït el període de canvi dels filtres dels aires condicionats, encara que aquesta no sigui una mesura que se’ns hagi demanat d’adoptar.

I seguirem amb totes aquelles mesures que calgui prendre a cada moment.

MOLTES GRÀCIES PEL VOSTRE RECOLZAMENT.