El Mercat

Fou durant la Festa Major de 1927 quan a l'esplanada anomenada Camp de la Sang (i anteriorment coneguda com a Creu de la Mà) es va col·locar la primera pedra del que havia de ser el nou Mercat de Sabadell.

L'obra va ser un projecte de l'arquitecte local Josep Renom, precursor del nostre país en l'ús del formigó en àmbits no estructurals.

En una superfície d'aproximadament 8.000 mi, després de marcar-ne els vials, es van edificar 3.380 metres quadrats de planta, a part dels soterranis.

El Nou Mercat va ser inaugurat al 1930 i va funcionar ininterrompudament fins a finals del 1998, moment en què veient que el seu deteriorament impedia el desenvolupament de l'activitat comercial amb normalitat es va procedir a rehabilitar-lo. 

El seu estat en el moment de tancar requeria una remodelació en profunditat, ja que tant les parades de venda de la planta superior com els magatzems d'abastiment del soterrani (accessible des del carrer Coromines), patien el pas dels anys.

El Mercat Central actualment té obertes el 75% de les parades de què disposa. Els comerciants van apostar per adaptar-se als nous hàbits de consum incorporant nous serveis, diversificant la seva oferta, incorporant nous tipus de comerços, adaptant-se a les noves tecnologies i, sobre tot, posant en marxa campanyes de màrqueting i eines de captació i fidelització de clients.


Tour virtual


L'associació

Els estatuts

Coneix les normes de la nostra entitat.

Estatuts

Reglament Mercat Central

L'organització

La nostra estructura. L'equip del Mercat.

Organigrama 2021

Organigrama 2017

Organigrama 2016

La gestió

On invertim cada cèntim del nostre pressupost.

Línies d'actuació

Pressupost 2021

Compte resultats 2020

Pressupost 2020

Acta de liquidació 2019

Compte resultats 2019

Pressupost 2019

Acta de liquidació 2018

Compte resultats 2018

Pressupost 2018

Compte resultats 2017

Acta de liquidació 2017

Pressupost 2017

Compte resultats 2016

Acta de liquidació 2016

Pressupost 2016

Acta de liquidació 2015

Compte resultats 2015

Pressupost 2015

Acta de liquidació 2014

Convenis

Convenis amb les administracions públiques

Conveni ajuntament

Addenda 2013

Addenda 2008

Addenda 2005

Subvencions

Subvencions per serveis i manteniments

Subvenció CCAM 2020

Subvenció CCAM 2019

Subvenció CCAM 2018

Subvenció CCAM 2017

Subvenció CCAM 2014 i 2015

Subvencions CCAM
 

 

Dades actualitzades a Juny de 2021