Concurs de cuina Plat únic de llegums

Des del dia 12 al 24 de març, estarà oberta la inscripció al I concurs de Plat únic de Llegums del Mercat Central, organitzat en col·laboració amb l'Ajuntament de Sabadell  dins el marc del II Forum de Salut de Sabadell. El full d'inscripció el podeu trobar en aquesta mateixa web o bé en el mateix Mercat Central. Animeu-vos!

Aqui teniu les bases.

 

 

Bases del Concurs gastronòmic Plat únic de llegums

Dissabte 7 d’abril de 2018

 

 

1.            Denominació i objectiu

En el marc del II Fòrum Salut de Sabadell, que enguany es dedicarà a l’alimentació, el Mercat Central de Sabadell, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell, organitza el I Concurs Plat únic de llegums amb l’objectiu de promoure el consum de llegums, entre les famílies, per la seva aportació nutricional a una dieta saludable.

 

2.            Participants

Hi podran participar totes les famílies que tinguin fills/es de 8 a 17 anys. Queden exclosos els professionals o/i estudiants de l’hostaleria, la forneria, la pastisseria o d’altres professions similars.

 

S’estableixen dues categories de participació:

Categoria I. Equip format per dues persones adultes

Categoria II. Equip format per una persona adulta i un infant/adolescent (màxim 17 anys)

 

3.            Inscripcions i termini

Les inscripcions, que seran gratuïtes. Es faran de forma presencial en el Mercat Central de Sabadell. Els fulls d’inscripció es podran trobar tant al Mercat Central de Sabadell (físicament) com a la seva web: www.mercatcentralsabadell.com i caldrà fer-hi constar el nom del plat.

 

El termini d’inscripció i presentació de les receptes començarà el dilluns 12 de març i acabarà el dissabte 24 de març de 2018 a les 14h.

 

4. Desenvolupament del concurs

 

Les receptes hauran de ser originals, i no d’altres autors/es, i serà responsabilitat de cada equip que les receptes així ho siguin.

 

Cada equip presentarà una recepta, per a 2 persones i haurà de tenir, com a ingredient principal, algun tipus de llegum. La resta d’ingredients seran a gust de cada participant.

El nombre màxim d’equips participants serà de 12. Si es supera aquest nombre la selecció es farà segon rigorós ordre d’inscripció. Es crearà, també, una llista de suplències.

Els 12 equips participants, un cop tancades les inscripcions, rebran un correu electrònic de confirmació la setmana del 26 al 31 de març, indicant que han estat seleccionats i hauran d’acceptar expressament (responent afirmativament el mateix mail) la seva participació. En cas de no fer-ho abans del dia 3 d’abril, es considerarà que renuncien a participar. Llavors es passarà als equips suplents.

Si no hi hagués un mínim de 6 equips participants l’organització  podrà anul·lar el concurs. També es valorarà aquest fet en cas de mal temps.

 

L’elaboració del plat es farà el dissabte 7 d’abril de 2018 a la Plaça del Mercat, davant del Mercat Central de Sabadell al carrer Jovellanos. Els concursants hauran d’arribar entre les 10 i les 10.15h i s’hauran de presentar a la parada del Fòrum de Salut  per recollir el número de participant (que s’entregarà per ordre d’arribada) a més d’un davantal i un barret. Allà se’ls indicarà la carpa on, cada grup participant, tindrà el seu espai d’elaboració. En aquest espai només hi podrà haver els dos participants de l’equip.

 

L’hora d’inici del procés d’elaboració del plat serà a les 10:30h i n’hauran de preparar dues racions. La primera, serà per a la presentació i exposició del plat i, la segona, per a la degustació i valoració del jurat. A les 12h. caldrà tenir les dues racions a punt per ser valorades.

 

Els plats seran cuinats o/i processats allà mateix. Per aquest motiu els concursants hauran de portar:

-       Els llegums ja cuits. La resta d’ingredients caldrà que es cuinin allà mateix. No obstant, es podran utilitzar alguns ingredients, com ara: conserves, escalivats, i altres similars. 

-              Els aparells elèctrics que puguin necessitar.

-              Els estris per cuinar (pots, cassoles, paelles, escumadora, cullerot, o altres). Cal que siguin aptes per cuina gas, que és la que aportarà l’organització.

 

 

L’organització posarà a disposició dels participants:

-          Un barret i un davantal.

-      Una carpa o tendal (per protegir-se del sol o la pluja),  un espai de treball on tallar i manipular els aliments, uns fogons d’inducció, l’espai exposició dels plats,  i alguna cadira.

-          Un espai compartit amb piques d’aigua potable i endolls per als aparells elèctrics. 

 

8.            Lliurament de premis

El lliurament dels premis tindrà lloc a les 13:30h. a l’Auditori Espai Cultura Fundació Caixa Sabadell 1895. En aquest acte, serà obligatòria la presència dels participants.

 

9.            Criteris de puntuació i qualificacions:

El jurat valorarà, de cada recepta i plat:

-              El gust, l’aroma, la textura i l’originalitat:...............................................................5 punts

-              El valor nutricional i, en cas que s’utilitzin ingredients elaborats (conserves i semiconserves)  que no portin gaires additius alimentaris artificials:................................5 punts

-              Es valorarà que els ingredients dels plats presentats siguin fàcilment    localitzables al mercat i de temporada:...................................................................................................... 5 punts

-              La presentació del plat:..........................................................................................5 punts                     

10.          Jurat:

El jurat estarà constituït per persones qualificades del món de la restauració, de la nutrició i d’un/a jove de la ciutat. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Qualsevol dubte que generin aquestes bases o la seva aplicació serà resolt per l’organització.

 

11.          Premis:

Hi haurà un premi i un accèssit per cada una de les categories. El premi consisteix en vals de compra del Mercat Central de Sabadell per un valor de 50€ i el llibre “La cuina dels llegums” de Fundació Alícia. L’accèssit consistirà en el llibre “La cuina dels llegums” de Fundació Alícia.

L’Ajuntament de Sabadell i el Mercat Central de Sabadell es reserven el dret de publicar les receptes premiades.

Al lliurament de premis caldrà la presència dels participants. L’absència de les persones guanyadores, o de les seves representants, en el moment del lliurament, serà considerada com a renúncia al mateix i el premi serà atorgat al següent equip classificat.

 

12. Protecció de dades

 

D’acord amb el que estableix en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 autoritza a que les seves dades personals, i les del seu fill/a o tutelat/da, siguin incorporades a un fitxer titularitat del Mercat Central de Sabadell amb domicili a la Plaça del Mercat, s/n 08201, de Sabadell (Barcelona) amb la finalitat de gestionar la participació del titular en el present concurs i, gestionar el lliurament del premi, si escau.

 

Així mateix, els / les representants legals o tutors/es de tots els participants  autoritzen a què el seu nom, cognoms i la seva imatge (la imatge dels pares, representants legals o tutors i del menor) siguin publicats a la pàgina web de l’Ajuntament de Sabadell i el Mercat Central de Sabadell, a les xarxes socials o a d’altres publicacions, o enviades als mitjans de premsa per elaborar material gràfic relatiu a la promoció del Fòrum de l’alimentació i el Mercat Central de Sabadell amb la finalitat de donar a conèixer els guanyadors. Pel propi funcionament del concurs, no serà possible participar si no s'autoritza al tractament de la imatge. Per casos especials, contacti amb la gerència del mercat i s’estudiaran.

 
Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició així com revocar el consentiment atorgat, enviant un escrit, juntament amb fotocòpia del seu DNI, a Mercat Central de Sabadell amb domicili a la Plaça del Mercat, s/n 08201, de Sabadell (Barcelona).

 

13. Fiscalitat i canvis

Els premis estan subjectes a la retenció fiscal corresponent i la responsabilitat correspon exclusivament al premiat, eximint de qualsevol responsabilitat a l'entitat promotora del present concurs.

El valor de mercat de cada premi és inferior a 100€uros.

De conformitat amb la normativa de l’Impost sobre l’IRPF, tots els premis de valor inferior a 300,01 euros estant exempts de retenció o ingrés a compte.

Els guanyadors no podran canviar el premi pel seu valor en metàl·lic.

 

14. Acceptació de les bases

 

Qualsevol dubte que generin aquestes bases serà resolt per la Unió de Comerciants del Mercat Central de Sabadell i la organització del Fòrum Salut de Sabadell.

La inscripció i participació en aquest concurs implica l’acceptació  d’aquestes bases per part del participant i dels seus representants.